Seminarium Techniczne Konferencja Naukowa

wstecz

Firma Automatic Systems Engineering oraz Oddział Nowohucki Stowarzyszenia Elektryków Polskich,

mają przyjemność zaprosić Państwa na:

 

XVIII Konferencję Naukowo-Techniczną:

"Techniki Przeciwwybuchowe i Zarzadzanie Bezpieczeństwem",

06 grudnia 2017 roku w Tarnowie

 

  

oraz jednocześnie zapraszamy na:

 

Seminarium Techniczne:

„Bezpieczeństwo pożarowe i przeciwwybuchowe w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów i pyłów palnych”,

07 grudnia 2017 roku w Krakowie


Ramowy program spotkań:

• Kontrole urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym przy wsparciu nowoczesnych technologii
– Warsztaty praktyczne
• Bezpieczeństwo pożarowe w aspekcie procesu projektowania.
• Detekcja zagrożeń w atmosferach gazowych i pyłowych w przemyśle. Wykrywanie i przeciwdziałanie.
• Modelowanie skutków uwolnień, pożarów i wybuchów substancji nie bezpiecznych. – Wymogi prawne
i zastosowania praktyczne.
• Detekcja ognia, sygnalizacja pożaru i systemy gaszenia.
• Tunele energetyczne i przegrody ogniowe – Audyty i modernizacje .
• Projektowanie i Wdrażanie systemów bezpieczeństwa integrujących ochronę pożarową i wybuchową.
• Ocena bezpieczeństwa istniejących instalacji: Analiza zagrożeń w oparciu o analizę HAZOP.
• Terminale – Bezpieczne technologie dla przemysłu i infrastruktury.
• Sprawdzone rozwiązania w elektrycznym ogrzewaniu procesowym.
• Nowe standardy dotyczące urządzeń nieelektrycznych w atmosferach wybuchowych.
• Systemy pomiarowe i bezpieczeństwa w aplikacjach zbiornikowych.
• Modułowe systemy uszczelnień kabli. Praktyczne wdrożenia na instalacjach przemysłowych i innych.
• Centrum Badawczo-Rozwojowe ASE - krok w kierunku Przemysłu 4.0.
• Innowacyjne i specjalistyczne aplikacje zasilania gwarantowanego.

* W ramach spotkania będą mieć Państwo możliwość wypróbowania funkcjonalności systemu Inspector-Ex