Rejestracja

Aktualnie  prowadzimy rejestrację na:

 

Seminarium Techniczne „Bezpieczeństwo przeciwwybuchowe i pożarowe w przestrzeniach zagrożonych wybuchem gazów i pyłów palnych"

która odbędzie się we Wrocławiu 9 listopada 2017 r.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SEMINARIUM TECHNICZNE

W celu zgłoszenia uczestnictwa prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i podanie aktualnego adresu mailowego, na który zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

 

Prosimy o potwierdzenie swojej obecności do dnia 3 listopada 2017 r.

 

Wypełniony formularz prosimy przesłać na: 


marketing@ase.com.pl

  

Na zgłoszenia czekamy do dnia 03 listopada 2017 r.

Ilość miejsc jest ograniczona, decydować będzie kolejność zgłoszeń