@ZBRUI – Cyfrowe ZBIORNIKI, RUROCIĄGI,INSTALACJE Przemysłowe

wstecz

 

XI edycji Konferencji „Zbiorniki, rurociągi, instalacje – magazynowanie, transfer, dystrybucja mediów w branży paliwowej, chemicznej i energetycznej”
 
Firmy  Automatic Systems Engineering, Emerson Process Management oraz Pentair Thermal Management po raz kolejny zorganizowała dla Państwa spotkanie poświęcone tematyce nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii, metod pomiarowych, optymalizacji oraz bezpieczeństwa eksploatacji instalacji przemysłowych branży paliwowej, chemicznej i energetycznej.
 
XI Konferencja poświęcona była tematom związanym ze zwiększeniem efektywności i obniżeniem kosztów. Po raz kolejny prelegentami byli przedstawiciele urzędów, uczeni, cenionych instytucji oraz praktycy z przemysłu, zajmujący się rozwiązywaniem zagadnień technicznych i ekonomicznych związanych z realizacją inwestycji.

Mamy nadzieję że XI Konferencja „Zbiorniki, Rurociągi, Instalacje” wniesła nowe elementy do Państwa wiedzy, oraz była platformą wymiany doświadczeń pomiędzy Uczestnikami oraz okazją do nawiązania nowych i odnowienia obecnych kontaktów pomiędzy specjalistami z branż. 

 

Ireneusz Rogala
Red. Naczelny Magazynu EX

 


 

IX edycji Konferencji „Zbiorniki, rurociągi, instalacje – magazynowanie, transfer, dystrybucja mediów w branży paliwowej, chemicznej i energetycznej”
 

Firmy Automatic Systems Engineering, merson Process Management oraz Pentair Thermal Management (dawniej Tyco Thermal Controls) poraz kolejny miały przyjemność organizować dla Państwa konferencję „Zbiorniki, Rurociągi, Instalacje – Magazynowanie, transfer, dystrybucja mediów w branży paliwowej, chemicznej i energetycznej”

 

Tegoroczna edycja poświęcona była  zagadnieniu wspomagania inwestorów działających na rynku surowców i produktów chemicznych, petrochemicznych, paliwowych i energetycznych. Przedstawiliśmy propozycje naszych rozwiązań oraz instalacje zrealizowane w Polsce i za granicą jako inwestycje „pod klucz”, z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

 

W tym roku naszymi prelegentami będą przedstawiciele uczelni, cenionych instytucji oraz praktycy z przemysłu zajmujący się rozwiązywaniem zagadnień technicznych i ekonomicznych związanych z realizacją inwestycji paliwowych, chemicznych i energetycznych. Poruszane będą również zagadnienia związane z legalizacją zbiorników magazynowych oraz oceną zgodności instalacji pomiarowych z dyrektywami MID dla rozliczeń akcyzowych dla paliw, a także efektywność ekonomiczna wdrożeń bezpieczeństwa funkcjonalnego.

 

Ireneusz Rogala
Red. Naczelny Magazynu EX

 


 

VIII edycji Konferencji „Zbiorniki, rurociągi, instalacje – magazynowanie, transfer, dystrybucja mediów w branży paliwowej, chemicznej i energetycznej”
 
 
Tegoroczna Konferencja „Zbiorniki, Rurociągi, Instalacje – magazynowanie, transfer, dystrybucja mediów w branży paliwowej, chemicznej i energetycznej” zgromadziła ponad dwustu specjalistów związanych z tą tematyką z całej Polski. Byli też obecni goście z zagranicy potwierdzający wyjątkowy charakter tego wydarzenia, świetną organizację, podkreślający fakt, że jest to wyjątkowo dobra okazja, aby wymienić się doświadczeniami branżowymi i wzbogacić swoją wiedzę.
 
Organizatorzy, konsekwentnie rozszerzając program tematyczny, w tym roku dodali branżę energetyczną, gdzie ASE z powodzeniem realizuje szeroki program współpracy w dziedzinie ekspertyz bezpieczeństwa, wdrożeń technicznych oraz wsparcia w zakresie mediów akcyzowych. Można powiedzieć, że powodzenie tematyki energetycznej przewyższyło nasze oczekiwania na tyle, że sala, w której odbywały się wykłady panelowe dla branży energetycznej, z trudnością mogła pomieścić wszystkich zainteresowanych.


Z wielkim zainteresowaniem spotkały się wystąpienia dotyczące zagrożeń i analiz ryzyka zarówno w zakresie zadań stricte technicznych i prawno-normatywnych (Prof. J. Ziółko – Politechnika Gdańska, I. Rogala – ASE), jak i w szerszym zakresie bezpieczeństwa biznesowego (A. Golombek – Lurgi). Przywołane przypadki wielkich i mniejszych katastrof, wciąż zdarzające się niemal regularnie w przemyśle, w powiązaniu z analizą zagrożeń powinny być – dla wszystkich operatorów działających na obiektach o znacznym potencjale zagrożeń – przesłanką do wdrażania najlepszych, zoptymalizowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Tej właśnie idei poświęcona była Konferencja, która spełniła swoje zadanie w tym roku, a na kolejną za rokw imieniu Organizatorów już dziś zapraszamy!

 

Ireneusz Rogala
Red. Naczelny Magazynu EX

 


 

XI edycji Konferencji „Zbiorniki, rurociągi, instalacje – magazynowanie, transfer, dystrybucja mediów w branży paliwowej, chemicznej i energetycznej”
 
Firmy  Automatic Systems Engineering, Emerson Process Management oraz Pentair Thermal Management po raz kolejny zorganizowała dla Państwa spotkanie poświęcone tematyce nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii, metod pomiarowych, optymalizacji oraz bezpieczeństwa eksploatacji instalacji przemysłowych branży paliwowej, chemicznej i energetycznej.
 
XI Konferencja poświęcona była tematom związanym ze zwiększeniem efektywności i obniżeniem kosztów. Po raz kolejny prelegentami byli przedstawiciele urzędów, uczeni, cenionych instytucji oraz praktycy z przemysłu, zajmujący się rozwiązywaniem zagadnień technicznych i ekonomicznych związanych z realizacją inwestycji.

Mamy nadzieję że XI Konferencja „Zbiorniki, Rurociągi, Instalacje” wniesła nowe elementy do Państwa wiedzy, oraz była platformą wymiany doświadczeń pomiędzy Uczestnikami oraz okazją do nawiązania nowych i odnowienia obecnych kontaktów pomiędzy specjalistami z branż. 

 

Ireneusz Rogala
Red. Naczelny Magazynu EX

 


 

XI edycji Konferencji „Zbiorniki, rurociągi, instalacje – magazynowanie, transfer, dystrybucja mediów w branży paliwowej, chemicznej i energetycznej”
 
Firmy  Automatic Systems Engineering, Emerson Process Management oraz Pentair Thermal Management po raz kolejny zorganizowała dla Państwa spotkanie poświęcone tematyce nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii, metod pomiarowych, optymalizacji oraz bezpieczeństwa eksploatacji instalacji przemysłowych branży paliwowej, chemicznej i energetycznej.
 
XI Konferencja poświęcona była tematom związanym ze zwiększeniem efektywności i obniżeniem kosztów. Po raz kolejny prelegentami byli przedstawiciele urzędów, uczeni, cenionych instytucji oraz praktycy z przemysłu, zajmujący się rozwiązywaniem zagadnień technicznych i ekonomicznych związanych z realizacją inwestycji.

Mamy nadzieję że XI Konferencja „Zbiorniki, Rurociągi, Instalacje” wniesła nowe elementy do Państwa wiedzy, oraz była platformą wymiany doświadczeń pomiędzy Uczestnikami oraz okazją do nawiązania nowych i odnowienia obecnych kontaktów pomiędzy specjalistami z branż. 

 

Ireneusz Rogala
Red. Naczelny Magazynu EX
 

 


 

XI edycji Konferencji „Zbiorniki, rurociągi, instalacje – magazynowanie, transfer, dystrybucja mediów w branży paliwowej, chemicznej i energetycznej”
 
Firmy  Automatic Systems Engineering, Emerson Process Management oraz Pentair Thermal Management po raz kolejny zorganizowała dla Państwa spotkanie poświęcone tematyce nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii, metod pomiarowych, optymalizacji oraz bezpieczeństwa eksploatacji instalacji przemysłowych branży paliwowej, chemicznej i energetycznej.
 
XI Konferencja poświęcona była tematom związanym ze zwiększeniem efektywności i obniżeniem kosztów. Po raz kolejny prelegentami byli przedstawiciele urzędów, uczeni, cenionych instytucji oraz praktycy z przemysłu, zajmujący się rozwiązywaniem zagadnień technicznych i ekonomicznych związanych z realizacją inwestycji.

Mamy nadzieję że XI Konferencja „Zbiorniki, Rurociągi, Instalacje” wniesła nowe elementy do Państwa wiedzy, oraz była platformą wymiany doświadczeń pomiędzy Uczestnikami oraz okazją do nawiązania nowych i odnowienia obecnych kontaktów pomiędzy specjalistami z branż. 

 

Ireneusz Rogala
Red. Naczelny Magazynu EX

 


 

XI edycji Konferencji „Zbiorniki, rurociągi, instalacje – magazynowanie, transfer, dystrybucja mediów w branży paliwowej, chemicznej i energetycznej”
 
Firmy  Automatic Systems Engineering, Emerson Process Management oraz Pentair Thermal Management po raz kolejny zorganizowała dla Państwa spotkanie poświęcone tematyce nowoczesnych rozwiązań w zakresie technologii, metod pomiarowych, optymalizacji oraz bezpieczeństwa eksploatacji instalacji przemysłowych branży paliwowej, chemicznej i energetycznej.
 
XI Konferencja poświęcona była tematom związanym ze zwiększeniem efektywności i obniżeniem kosztów. Po raz kolejny prelegentami byli przedstawiciele urzędów, uczeni, cenionych instytucji oraz praktycy z przemysłu, zajmujący się rozwiązywaniem zagadnień technicznych i ekonomicznych związanych z realizacją inwestycji.

Mamy nadzieję że XI Konferencja „Zbiorniki, Rurociągi, Instalacje” wniesła nowe elementy do Państwa wiedzy, oraz była platformą wymiany doświadczeń pomiędzy Uczestnikami oraz okazją do nawiązania nowych i odnowienia obecnych kontaktów pomiędzy specjalistami z branż. 

 

Ireneusz Rogala
Red. Naczelny Magazynu EX

 


  

III edycji Konferencji „Zbiorniki, rurociągi, instalacje – magazynowanie, transfer, dystrybucja mediów w branży paliwowej, chemicznej i energetycznej”
 

W dniach 18–19 kwietnia 2012r., w Sopocie odbyła się III Konferencja Naukowo-Techniczna „Zarządzanie Bezpieczeństwem Funkcjonalnym”. Organizatorami tej Konferencji były : Automatic Systems Engineering Sp. z o.o. z Gdańska oraz Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej przy aktywnej współpracy grupy zainteresowanych firm, instytucji oraz uczelni zajmującymi się opracowaniem i wdrażaniem technologii szeroko rozumianego bezpieczeństwa w gospodarce i technice, w szczególności w krajowym przemyśle w odniesieniu do wymogów dyrektyw europejskich i wskazań norm sektorowych i branżowych.

Patronat nad Konferencją objął Główny Inspektor Ochrony Środowiska, w ramach patronatu przewidziane jest wystąpienie przedstawiciela GIOŚ z informacją nt. zmian w dyrektywie Seveso II.

Partnerami wspierającymi III Konferencję Zarządzanie Bezpieczeństwem Funkcjonalnym byli: Grupa LOTOS, UDT, firmy SIEMENS, Emerson Proces Management i Astor.

 

Ireneusz Rogala
Red. Naczelny Magazynu EX