@ZBRUI – Cyfrowe ZBIORNIKI, RUROCIĄGI,INSTALACJE Przemysłowe

wstecz

Na spotkaniu będziemy rozmawiać na tematy:

 •      Metrologiaprawna,
 •      Gazy ciekłe techniczne i paliwowe,
 •      Wyroby akcyzowe, ich zabezpieczenie orazmonitoring,
 •      Projektowanie instalacji dla branży rafineryjnej ichemicznej,
 •      Pewność operacyjna zakładów produkcyjnych i terminali,
 •      Blendowanie produktów ropopochodnych i chemicznych,
 •      Systemy zarządzania integralnością rurociągów,
 •      Systemy zarządzania terminalami paliw,
 •      Commercial Dispatch system – komercyjne systemy rozliczeń między operatorami i klientami,
 •      Systemy wspomagające automatyzację w wydobyciu, transporcie i przetwórstwie ropy i gazu,
 •      Sztuczna inteligencja (wykład dr Tomasza Rożka)
 •      Cyfrowe postoje remontowe,
 •      Bezpieczeństwo instalacji procesowych i terminali,
 •      Bezpieczeństwo pracowników na instalacjach,
 •      Diagnostyka urządzeń i instalacji przemysłowych,
 •      Monitoring korozji,
 •      Monitoring maszyn wirujących,
 •      Bezpieczeństwo sieci przemysłowych,
 •      Nowe technologie i systemy zwiększające efektywnośćenergetyczną,
 •      Bezpieczeństwo instalacji procesowych i terminali,
 •      Projektowanie instalacji dla branży rafineryjnej ichemicznej,
 •      Wdrożenia nowych technologii iurządzeń w instalacjach przemysłowych,
 •      Diagnostyka urządzeń i instalacji przemysłowych.