Konferencja Strefy Ex

wstecz

WSTĘPNY PROGRAM XXI KONFERENCJI STREFY EX

 

ŚRODA 1 kwietnia 2020r.

 

10.00 – OTWARCIE KONFERENCJI

 

 •          Explosion protection in the age of renewable energies, Arnhold Thorsten, IECEx
 •          Bezpieczeństwo energetyczne kraju, dr inż. Andrzeja Tyszecki
 •          Psychologiczno-socjologiczne aspekty wdrażania zmian w zakresie bezpieczeństwa

 

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 • Koszty złej jakości dostawy energii elektrycznej, prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka
 • Aktywny filtr harmonicznych - wpływ na zużycie energii elektrycznej, studium przypadku, 

14.00 – Obiad

 

BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE

 • Zagrożenia palne i wybuchowe podczas zdarzeń awaryjnych w transporcie LNG. Teoria i modelowanie vs. praktyka i eksperyment, dr inż. Zdzisław Salomonowic
 • DZPW a urządzenia przeciwwybuchowe, dr Michał Górny

 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

 •          Efektywność Energetyczna - światowe trendy i standardy
 •          Efektywność energetyczna przedsiębiorstwa - studium przypadku,

 

PANEL DYSKUSYJNY

Bezpieczeństwo przemysłowe wczoraj, dziś i jutro. 21 lat doświadczeń

 

18.00 - Zakończenie obrad I dnia konferencji

 

20.00 – Uroczysta kolacja 

 

 

CZWARTEK 2 kwietnia 2020 r.

 

9.00 –  OTWARCIE II DNIA KONFERENCJI

 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

 • Efektywność Energetyczna - światowe trendy i standardy

 • Efektywność Energetyczna Przedsiębiorstwa - studium przypadku

 

PRZEMYSŁ WOBEC ZMIENIAJĄCYCH SIĘ PRZEPISÓW ŚRODOWISKOWYCH

 • Konsekwencje prawne w przypadku niedopełnienia przepisów w zakresie ochrony środowiska, mec. Michał Behnke
 • Integralność Instalacji emisje LDAR
 • Przemysł wobec zmian klimatu - problematyka wodna
 • Ograniczanie potencjalnych emisji za pomocą systemów układów blokadowych. Projektowanie i eksploatacja,

 

NOWE KIERUNKI ROZWOJU

 • Pure H2
 • Morska energetyka wiatrowa w Polsce szanse i wyzwania, mgr inż. Maciej Stryjecki
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej

 

13.00 - Zakończenie konferencji. Obiad

 

15.00 – 19.30 - DODATKOWE SZKOLENIA AKADEMII BEZPIECZEŃSTWA ASE

 • Eksploatacja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym w atmosferach gazowych i pyłowych
 • Inteligentne systemy poprawiające parametry jakości energii elektrycznej umożliwiające uzyskanie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej

 

Program w wersji pdf: POBIERZ