Konferencja Strefy Ex

wstecz

WSTĘPNY PROGRAM XXI KONFERENCJI STREFY EX

 

ŚRODA 1 kwietnia 2020r.

 

10.00 – OTWARCIE KONFERENCJI

 

BEZPIECZEŃSTWO PRZEMYSŁOWE

 • Energy supply in the post fosile age: Is there still a need for Explosion Protection

 • Bezpieczeństwo energetyczne kraju

 • Eksploatacja urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem

 • SEVESO CHEVESO

 • Bezpieczeństwo procesowe Metody Analiz Ryzyka w zależności od stopnia zaawansowania projektu

 • Pewność i niezawodność układów blokadowych, analiza finansowa CBA, eksploatacja i przeglądy urządzeń pętli blokadowych

 

JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

 • Koszty złej jakości dostawy energii elektrycznej

 • Oszczędność energii - studium przypadku

 • Metodyka poprawy parametrów jakości energii elektrycznej

 

PANEL DYSKUSYJNY

 

18.00 - Zakończenie obrad I dnia konferencji

 

20.00 – Uroczysta kolacja 

 

 

CZWARTEK 2 kwietnia 2020 r.

 

9.00 –  OTWARCIE II DNIA KONFERENCJI

 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

 • Efektywność Energetyczna - światowe trendy i standardy

 • Efektywność Energetyczna Przedsiębiorstwa - studium przypadku

 

PRZEMYSŁ WOBEC ZMIENIAJĄCYCH SIĘ PRZEPISÓW ŚRODOWISKOWYCH

 • Wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska - emisje, woda, retencja
 • Integralność Instalacji emisje LDAR
 • Przemysł wobec zmian klimatu - problematyka wodna
 • Ograniczenie emisji odzysk gazu z instalacji zrzutowej 

 

INNOWACJE

 • Pure H2
 • Morska energetyka wiatrowa
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej

 

13.00 - Zakończenie konferencji. Obiad

 

15.00 – 19.30 - DODATKOWE SZKOLENIA AKADEMII BEZPIECZEŃSTWA ASE

 • Eksploatacja urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym w atmosferach gazowych i pyłowych
 • Inteligentne systemy poprawiające parametry jakości energii elektrycznej umożliwiające uzyskanie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej

 

Program w wersji pdf: POBIERZ