XX Konferencja Strefy Ex

wstecz

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA XX KONFERENCJE STREFY Ex

 

W celu zgłoszenia uczestnictwa prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i podanie aktualnego adresu mailowego, na który zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

 

Zgłoszenie XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”  3-4 kwietnia 2019 r. Gdańsk

 

 

 Na zgłoszenia czekamy do dnia 22 marca 2019 r.

 

Wypełniony formularz prosimy przesłać na: 
marketing@ase.com.pl