Seminarium Techniczne

wstecz

9:00

Otwarcie seminarium – Prezentacja Grupy ASE

9:15

Kompleksowy konsulting techniczny na przykładzie przemysłu drzewnego – Grzegorz Kulczykowski

9:35

ASE- IECEx Recognized Training Provider – Grzegorz Kulczykowski

9:55

Szczelność ścian oddzielenia pożarowego w kanałach i tunelach kablowych i to podstawa bezpieczeństwa pożarowego w dużych zakładach przemysłowych Edward Pęcak,

10:20

ASE Systemy monitoringu CCTV w przestrzeniach zagrożonych wybuchem na przykładach realizacji – Łukasz Żyliński

10:40

Przerwa kawowa (20’)

11:00

Liniowa detekcja temperatury w oparciu o kable światłowodowe – Konrad Ciebień, ASE

11:20

Pochodnie gazowe w przemyśle chemicznym – Andrzej Wolski ASE

11:40

Przeglądy urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym przy wsparciu systemu Inspector-Ex – Paweł Szarlik, ASE

12:00

Organizacja warsztatu remontowego urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym. Jak pozyskać dokument oceny zdolności do wykonywania remontów ? Edward Pęcak, ASE.

12:20

Przerwa kawowa (20’)

12:40

Ochrona przed elektrycznością statyczną na instalacjach przemysłowych. Zasady Prognozowania i wykonania pomiaru rezystancji upływu ładunków elektrostatycznych– Edward Pęcak, ASE

13:00

Instalacje odzysku oparów VRU – Andrzej Wolski ASE

13:15

Pentair nowości 2018 - Radek Plutecki

13:30

Systemy redukcji skutków pożaru i wybuchu – Sławomir Bizewski, Konrad Ciebień, ASE

13:50

Palniki procesowe – Andrzej Wolski ASE

14:10

Systemy elektrycznego ogrzewania zasuw i zaworów wielogabarytowych na instalacjach przemysłu energetycznego, hutniczego, koksowniczego i chemicznego- Edward Pęcak, ASE.

14:30

Aktywna kompensacja mocy biernej i wyższych harmonicznych– Wojciech Gałczyński, Elmech

14.50

Podsumowanie. Dyskusja

15:00

Obiad