Seminarium Techniczne

wstecz

W celu zgłoszenia uczestnictwa prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i podanie aktualnego adresu mailowego, na który zostanie wysłane potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY :

 

Wypełniony formularz prosimy przesłać na: 


marketing@ase.com.pl